Ni Liv

10.02.18

På Hjørnet

 

Tonje Halbjørhus/

Svarteper

27.04.18

På Hjørnet

 

Silya & The Sailors

02.06.18

Festspillene i Nesbyen, På Hjørnet (utescenen)

 

Young Fogertys

02.06.18

Festspillene i Nesbyen, På Hjørnet (utescenen)

 

Sponsorene

De som gjør det mulig....

 

Skue Sparebank

Den lokale banken ønsker å være en aktiv medspiller for å skape og opprettholde kulturelle aktiviteter i lokalsamfunnet. Skue Sparebank bidrar til dette gjennom gaveutdeling, sponsoravtaler og deltakelse på lokale arrangementer.

 

Kulturrådet

Kulturrådet forvalter Norsk kulturfond og er rådgiver for det offentlige i kulturspørsmål.

Norsk kulturråd har som hovedmål å stimulere det profesjonelle kunstlivet, styrke kulturvernet og gjøre kunst- og kultur tilgjengelige for så mange som mulig

 

Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen - den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

Musikkutstyrsordningen tilrettelegger for gode musikkopplevelser hver dag i hele landet!

 

Hallingdal Kraftnett

Hallingdal Kraftnett eier linjenettet og fører fram strømmen til deg.  Skal du ha strøm til nytt hus, hytte, næringsbygg eller har behov for byggestrøm må du ta kontakt med oss.  Er du nyinnflyttet, skal skifte bolig/selge bolig/hytte, må du også kontakte oss for å opprette/endre/avvikle ditt kundeforhold hos oss.  Vi er her for deg!!